Adresy instytucji pomocowych

Adresy instytucji pomocowych

 1. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zawierciu
  ul. Daszyńskiego 4,
  www.pcpr.zawiercie.powiat.pl
  tel. 32 67 107 48 do 50
  fax: 32 67 107 48
  e-mail: sekretariat@pcpr.zawiercie.powiat.pl
 2. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawierciu
  ul. Piłsudskiego 47,
  http://www.mopszawiercie.pl
  tel.:  32 67 221 34, 32 67 277 01
  fax.: 32 67 221 34
  e-mail: mops@mopszawiercie.pl
 3. Środowiskowy Dom Samopomocy
  ul. Krzywa 3,
  www.mopszawiercie.pl/kategorie/sds
  tel.  32 67 000 10
  fax: 32 67 000 10
  e-mail: sdszawiercie@neostrada.pl
 4. Dzienny Dom Pomocy Społecznej
  ul. Piłsudskiego 47,
  www.mopszawiercie.pl/kategorie/ddps
  tel.: 32 67 277 01, 32 67 221 34
  fax: 32 67 277 01
 5. Ośrodek Wsparcia Dziecka i Rodziny
  ul. Niedziałkowskiego 1,
  www.mopszawiercie.pl/kategorie/owdir
  tel/fax. 32 494 10 22
  e-mail: owdir.zawiercie@o2.pl 
 6. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 2 w Zawierciu
  ul. Rataja 29a,
  Zespół Szkół Specjalnych im. Marii Grzegorzewskiej i Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 2 (zss-zawiercie.pl)
  tel/fax. 32 494 15 00
  e-mail: sekretariatppp2@zss-zawiercie.pl
 7. Ośrodek Pomocy Dziecku i Rodzinie w Górze Włodowskiej
  ul. Żarecka 24,
  http://osrodekgorawlodowska.pl/
  tel. 34 31 562 58
  fax: 34 31 530 33
  e-mail: osrodekgw@poczta.onet.pl
 8. Ośrodek Interwencji Kryzysowej
  tel. 34 31 562 58
  https://www.pcpr.zawiercie.powiat.pl/kategorie/osrodek-interwencji-kryzysowej
 9. Zawierciańskie Stowarzyszenie Trzeźwościowe ”Przystań”
  ul. Franciszka Szymańskiego 19,
  www.przystan.rzsa.pl/ 
  tel. 32 67 221 75
  e-mail: klubprzystan@onet.pl
 10. Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne w Kluczach
  Schronisko dla Bezdomnych w Zawierciu – Żerkowicach

  ul. Jurajska 121,
  www.chsd.pl
  tel. 32 67 160 45, 32 67 160 46
  tel. kom. 781 619 860
  e-mail: chsd@o2.pl
 11. Ośrodek Usług Opiekuńczo - Wychowawczych w Zawierciu
  Zawiercie ul. Daszyńskiego 4,
  http://bip.ouow.zawiercie.powiat.finn.pl
  tel/fax. 32 67 219 32
  e-mail: ouow@interia.pl
 12. Punkt Profilaktyczno-Konsultacyjny ds. Narkomanii
  ul. Niedziałkowskiego 1, Budynek A,
  tel. 664 012 946, 32 494 10 23
 13. PCK Zawiercie
  ul. Piłsudskiego 77,
  tel. 32 67 226 13,  032 67 219 52
 14. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Zawierciu
  PUNKT POMOCY RODZINIE W SYTUACJACH KRYZYSOWYCH Zawiercie
  ul. Niedziałkowskiego 1, Budynek A
  tel. 604 915 393
 15. Polski Komitet Pomocy Społecznej w Zawierciu
  ul. Polska 14B,
  tel. 32 67 135 57
 16. Punkt Interwencji i Porad przy Prezydencie Miasta Zawiercie
  ul. Piastowska 1,
  tel. 32 67 228 82
 17. ,,Dom Nadziei" w Łazach pow. Zawierciański
  ul.Brzozowa 19,
  http://www.wtz.lazy.pl/index.php
  tel. 32 67 17 506 - przyjmuje kobiety z przemocy z dziećmi i bezdomne. Hotel jest czynny całodobowo, osoby mają możliwość poradnictwa prawnego, otrzymują wsparcie pedagoga i psychologa.

   Zawiercie, ul. Sienkiewicza 4

   Parafia Świętych Apostołów Piotra i Pawła 

   tel. kom. 791 667 366

   e-mail: zawiercie@macierz.pl


 

Ogólnopolskie  Pogotowie  dla  Ofiar  Przemocy  w  Rodzinie  „Niebieska Linia”

 http://www.niebieskalinia.pl/

 
 

Powrót na górę strony