Rekrutacja do służby

Rekrutacja do służby

Uprzejmie informujemy, że od dnia 08 czerwca br. wznowiona została rekrutacja do służby w Policji. W związku z utrzymującym się stanem epidemii, kandydaci składający dokumenty winni posiadać maseckę, rękawiczki, a także własne przybory do pisania.

Osoby zainteresowane podjęciem służby w Policji mogą zgłaszać się osobiście do Zespołu Kadr i Szkolenia Komendy Powiatowej Policji w Zawierciu (ul. Kasprowicza 9) od poniedziałku do piątku w godz. 7:00 – 14:00. 

W tym czasie udzielane są niezbędne informacje oraz przyjmowane dokumenty aplikacyjne.

Z uwagi na panujące zagrożenie epidemiczne zalecamy wcześniejszy kontakt telefoniczny: 47 85 353 19 lub 47 85 353 20 i ustalenie terminu z pracwonikiem komórki kadrowej.

Pod wskazanymi numerami telefonów udzielane są wszelkie infromacje dotyczące rekrutacji do służby.

Uwaga!

W związku z wejściem w życie w dniu 5 sierpnia 2020 r. rozporządzenia MSWiA z dnia 10 lipca 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby w Policji, obecnie wymagany jest kwestionariusz osobowy kandydata do służby zgodny ze wzorem umieszczonym w ww. rozporządzeniu.

OGŁOSZENIE dotyczące procedury postępowania kwalifikacyjnego na 2022 rok

OGŁOSZENIE dotyczące procedury postępowania kwalifikacyjnego na 2022 rok prowadzonej wobec byłych funkcjonariuszy Policji

Ponadto informujemy, że bardzo szczegółowe informacje o postępowaniu kwalifikacyjnym do służby w Policji można znaleźć na stronie internetowej Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach pod adresem: http://slaska.policja.gov.pl/kat/rekrutacja/212502,Rekrutacja.html


 

 OGŁOSZENIA, TERMINY, LIMITY, LISTA

 WYMAGANIA DOTYCZĄCE KANDYDATÓW

 WYMAGANE DOKUMENTY

 ETAPY POSTĘPOWANIA KWALIFIKACYJNEGO

 OBOWIĄZUJĄCE PRZEPISY

 INFORMACJE DOTYCZĄCE SŁUŻBY W POLICJI

 

Powrót na górę strony