Wiadomości

O bezpieczeństwie w nowym roku szkolnym

Data publikacji 05.09.2019

Wraz z rozpoczęciem roku szkolnego policyjni profilaktycy rozpoczęli spotkania z uczniami szkół podstawowych i średnich. Dziś zawierciańska policjantka odwiedziła uczniów starszych klas Szkoły Podstawowej nr 1 w Zawierciu. Mówiła o bezpieczeństwie w szkole i poza nią.

Rok szkolny rozpoczął się już na dobre. Dla uczniów to okres intensywnej pracy. Również dla policyjnych profilaktyków to czas, w którym wzmożone są działania związane z bezpieczeństwem w szkole i poza nią.

Dziś zawierciańska policjantka spotkała się z uczniami starszych klas Szkoły Podstawowej nr 1 w Zawierciu. Tematem prelekcji było oczywiście bezpieczeństwo. Mówiono o zagrożeniach związanych z zażywaniem środków psychoaktywnych, aby przestrzec młodych ludzi przed tragicznymi skutkami kontaktu z takimi używkami. Spot kampanii edukacyjno – profilaktycznej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji pt. „Narkotyki i dopalacze zabijają” oglądany był w dużym skupieniu, co może świadczyć o poważnym podejściu młodych ludzi do tego tematu. Uczniowie dowiedzieli się również, na czym polega ich odpowiedzialność prawna, a także jakie środki wychowawcze może zastosować Sąd Rodzinny.

Podczas spotkania nie mogło zabraknąć tematu cyberprzestrzeni. Młodzież przyznała, że ta sfera jest ich codziennością, a co się z tym wiąże, źle używana może stanowić duże zagrożenie. O publikacji wizerunku, kradzieży tożsamości, a w końcu o cyberprzemocy mówiono zarówno z perspektywy konsekwencji prawnych, ale też podkreślano, jak ogromną krzywdę można wyrządzić drugiemu człowiekowi, gdy nie szanuje się jego i praw mu przysługujących.

Podsumowując spotkanie, policjantka w ramach kampanii „Nie reagujesz – akceptujesz” apelowała do młodzieży o reakcję na ludzką krzywdę i sytuacje łamania prawa. Zaprezentowała film edukacyjny związany z kampanią, aby uczniowie zrozumieli, że brak reakcji i pomocy z naszej strony, może być kiedyś brakiem reakcji i pomocy dla nas ze strony innych.

  • Policjantka prowadzi prelekcję dla uczniów
  • Policjantka prowadzi prelekcję dla uczniów
  • Policjantka prowadzi prelekcję dla uczniów
  • Policjantka prowadzi prelekcję dla uczniów
  • Policjantka prowadzi prelekcję dla uczniów
  • Policjantka prowadzi prelekcję dla uczniów
  • Policjantka prowadzi prelekcję dla uczniów
  • Policjantka prowadzi prelekcję dla uczniów
  • Czapka policyjna i plakat "Narkotyki i dopalacze zabijają"
Powrót na górę strony