Wiadomości

Współpraca służb w dobie zagrożenia

Data publikacji 03.04.2020

Od wczoraj na terenie Zawiercia można spotkać tzw. patrole mieszane. Policjant ze strażnikiem miejskim będą kontrolować przestrzeganie przepisów. Zgodnie z poleceniem wojewodów od wczoraj straże miejska i gminne podlegają komendantom policji.

W przeciwdziałanie rozprzestrzenianiu się koronawirusa angażują się wszystkie służby. W ramach swoich kompetencji starają się przeciwdziałać obecnemu zagrożeniu.

Zgodnie z zapowiedzią ministra spraw wewnętrznych i administracji, od wczoraj straże miejskie i gminne podlegają zwierzchniemu nadzorowi policji. Wojewoda śląski wydał stosowne polecenie dotyczące m.in. organizacji wspólnych patroli z policją.

Od wczoraj w Zawierciu można spotkać policjanta i strażnika miejskiego, którzy wspólnie patrolują lokalne ulice. Mundurowi będą weryfikować przestrzegania obowiązujących nakazów i zakazów, związanych z przeciwdziałaniem rozprzestrzeniania się koronawirusa. Kontroli poddane będą miejsca grupowania się osób, rejony przy sklepach i aptekach, parki i skwery. Cel przemieszczania się osób będzie również weryfikowany.

Pamiętajmy, że takie ograniczenia mają działań nie przeciwko społeczeństwu, ale dla dobra i bezpieczeństwa mieszkańców. Obowiązujące zasady muszą być respektowane, a w trosce o zdrowie i życie, zdecydowanie egzekwowane przez służby. Niestety lekceważące podejście do obostrzeń nie naraża osoby wyłącznie na odpowiedzialność prawną i finansową, ale przede wszystkim na zakażenie wirusem siebie i swoich bliskich!


 


 

Powrót na górę strony