Wiadomości

Defibrylator (AED) dostępny w zawierciańskiej komendzie

Data publikacji 14.06.2021

Komenda Powiatowa Policji w Zawierciu została wyposażona w Automatyczny Defibrylator Zewnętrzny. AED to nieocenione przy ratowaniu ludzkiego życia urządzenie, używane wobec osób, u których doszło do nagłego zatrzymania krążenia. Sprzęt umieszczony został w poczekalni budynku – miejscu dostępnym nie tylko dla policjantów i pracowników komendy, ale przede wszystkim dla mieszkańców miasta i osób przebywających na terenie jednostki.

Komenda Powiatowa Policji w Zawierciu otrzymała Automatyczny Defibrylator Zewnętrzny tzw. AED. W budynku jednostki mieszczącym się przy ulicy Kasprowicza 9 w Zawierciu, urządzenie zostało zamieszczone w najbardziej dostępnym miejscu. Wchodząc głównym wejściem do poczekalni, znajdziemy je na prawej ścianie. Do tego miejsca mają dostęp nie tylko policjanci i pracownicy komendy, ale przede wszystkim mieszkańcy miasta i osoby przebywające na terenie jednostki. Jest to też miejsce w pobliżu pełnionej całodobowo służby dyżurnej, dlatego w przypadku nagłej sytuacji udzielenie pomocy będzie natychmiast możliwie.

Również budynek komendy został oznakowany w widoczny sposób, tak aby osoba udzielająca pomocy łatwo znalazła miejsce, w którym znajduje się defibrylator.

Wyposażając wszystkie komendy miejskie i powiatowe garnizonu śląskiego w urządzenia AED, śląscy policjanci realizują rekomendacje w zakresie Programu Powszechnego Dostępu do Defibrylacji (Public Access Defibrillation Program). Są to działania mające na celu zwiększenie dostępności AED w miejscach publicznych. Takie rozmieszczenie urządzeń wpływa na zwiększenie poczucia bezpieczeństwa interesantów przebywających w komendach, ale również pracowników cywilnych i policjantów pełniących w nich służbę. Im większa ilość defibrylatorów w przestrzeni publicznej, tym mniej dramatycznych akcji ratunkowych zakończonych niepowodzeniem.

Zakup AED to wynik inicjatywy Zarządu Wojewódzkiego Niezależnego Samodzielnego Związku Zawodowego Policjantów Województwa Śląskiego oraz współpracy Wydziału Zaopatrzenia i Wydziału Doboru i Szkolenia Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach. Środki na zakup urządzeń zostały pozyskane z Funduszu Prewencyjnego PZU.

Garnizon śląski jako pierwszy w kraju podjął działania zmierzające do wyposażenia wszystkich komend miejskich i powiatowych Policji w automatyczne defibrylatory zewnętrzne.


 

  • Na zdjęciu widoczna zielona, odblaskowa tabliczka z grafiką przedstawiającą serce z błyskaiwcą i plusem po prawej stronie. Nad nią widoczny napis: Obiekty wyposażony w AED
  • Na zdjęciu widoczne główne wejście do budynku Komendy Powiatowej Policji w Zawierciu, po którego prawej stronie widoczna jest zielona, odblaskowa tabliczka z grafiką przedstawiającą serce z błyskawicą i plusem oraz napisem AED i strzałką wskazującą kierunek
  • Na zdjęciu widoczne główne wejście do budynku Komendy Powiatowej Policji w Zawierciu, po którego lewej stronie widoczna jest zielona, odblaskowa tabliczka z napisem: Obiekt wyposażony w AED oraz grafiką przedstawiającą serce z błyskawicą i plusem
  • Na zdjęciu widoczny umieszczony w skrzynce defibrylator. Skrzynka zamieszczona jest na ścianie. Na boku ma naklejkę z napisem: AED. W tle widać krzesła poczekalni
  • Na zdjęciu widoczna poczekalnia w Komendzie Powiatowej Policji w Zawierciu. Pod ścianą po prawej stronie widoczne krzesła, a za nimi umieszczoną na ścianie skrzynkę z defibfylatorem. Skrzynka posiada naklejkę z napisem AED. Nad skrzynką znajduje się tabliczka zielona z grafiką serca z błyskawicą, w prawym górnym rogu znak plus, a poniżej napis AED
  • Na zdjęciu widoczny budynek Komendy Powiatowej Policji w Zawierciu, na którym zamieszczone zostało oznakowanie zielona, odblaskowa tabliczka z grafiką przedstawiającą serce z błyskaiwcą i plusem po prawej stronie oraz napisem AED i strzałką wskazującą kierunek
Powrót na górę strony