Wiadomości

Handel ludźmi – zbrodnia godząca w wolność i godność człowieka

Data publikacji 16.03.2022

Przestępstwo handlu ludźmi to współczesna forma niewolnictwa stanowiąca jedną z najcięższych zbrodni, godząca w wolność i godność ludzką, którego ofiarą może paść każdy człowiek. Świadomość tego zagrożenia, pozwoli uniknąć niebezpieczeństwa, dlatego zawierciańscy policjanci spotykają się z młodzieżą, przekazując najważniejsze informacje związane z tym procederem.

Dla wielu osób handel ludźmi jest tematem, który znają wyłącznie z filmów. Procederem, który nigdy nie będzie ich dotyczył. Niestety ofiarą handlu ludźmi może być każdy z nas. Właśnie dlatego zawierciańscy policjanci prowadzą spotkania profilaktyczne, podczas których przybliżają tematykę zbrodni, jaką jest handel ludźmi.

Wczoraj odbyło się kolejne spotkanie z uczniami Zespołu Szkół im. Stanisława Staszica w Zawierciu. W trakcie prelekcji uczniowie klasy pierwszej stwierdzili, że handel ludźmi kojarzy im się wyłącznie ze zmuszaniem do prostytucji, pornografią i handlu ludzkimi organami. Funkcjonariusz wytłumaczył słuchaczom, że proceder ten to także wykorzystanie do przymusowej pracy, niejednokrotnie w trudnych warunkach, zmuszanie do żebractwa, ale także eksploatacja kryminalna i wykorzystanie do wyłudzania kredytów lub świadczeń socjalnych. Uczniowie dowiedzieli się, jak zadbać o swoje bezpieczeństwo wyjeżdżając za granicę do pracy lub na wakacje i co robić w przypadku podejrzenia, że osoba padła ofiarą handlu ludźmi.

 

Przypominamy!

  • Każdy ma prawo do wyboru swojego miejsca zamieszkania i swobodnego poruszania się.

  • Nikt nie może być zmuszany do pracy i wyonauwania usług wbre własnej woli.

  • Każdy ma prawo do obrony swoich praw.

W przypadku zauważenia zdarzenia, które może świadczyć o tym, że jakaś osoba jest wykorzystywana i może być ona ofiarą handlu ludźmi, należy niezwłocznie poinformować Policję dzwoniąc na ogólnodostępny numer 112 lub 997.

Ponadto w Wydziale do walki z Handlem Ludźmi Biura Kryminalnego Komendy Głównej Policji funkcjonuje telefon zaufania (+48) 664 974 934 oraz skrzynka e-mailowa: handelludzmibsk@policja.gov.pl, gdzie można w sposób anonimowy przekazać wszelkie informacje dotyczące procederu handlu ludźmi oraz uzyskać poradę lub wsparcie.

Podejrzenie wykorzystywania seksualnego dziecka można zgłosić na stronie https://www.stopseksturystyce.fdds.pl

Potencjalna ofiara handlu ludźmi może uzyskać pomoc i wsparcie również w ramach działalności Krajowego Centrum Informacyjno- Konsultacyjnego pod numerem telefonu  (+48 22) 628 01 20 oraz pod adresami e-mail: info@kcik.pl i kcik@strada.org.pl lub w ramach pomocy świadczonej przez inne fundacje zajmujące się niesieniem pomocy ofiarom tego procederu.

Więcej informacji na temat handlu ludźmi można znaleźć również na stronach:

 

Powrót na górę strony