Wiadomości

Bezpieczeństwo niechronionych uczestników ruchu drogowego

Wczoraj zawierciańscy policjanci wzięli udział w działaniach wojewódzkich ukierunkowanych na bezpieczeństwo niechronionych uczestników ruchu drogowego. Przypominali użytkownikom dróg o podstawowych zasadach bezpieczeństwa. Niesprzyjające jesienne warunki atmosferyczne, niekorzystnie wpływają na bezpieczeństwo pieszych i rowerzystów. Policjanci apelowali o rozwagę i zachowanie szczególnej ostrożności, wręczając odblaski.

Każdy niechroniony uczestnik ruchu drogowego w okresie jezienno-zimowym, powinien szczególnie zadbać o swoje bezpieczeństwo i widoczność na drodze. Zgodnie z obowiązującymi przepisami pieszy poruszający się po zmierzchu, poza obszarem zabudowanym jest zobowiązany do używania elementów odblaskowych. W dniu wczorajszym zawierciańscy policjanci wzięli udział w działaniach wojewódzkich ukierunkowanych na bezpieczeństwo niechronionych uczestników ruchu drogowego. Szczególnym nadzorem objęli rejony przejść dla pieszych, poza reagowaniem na wykroczenia, również prowadzili rozmowy profilaktyczne z uczestnikami ruchu drogowego, uświadamiając ich o zagrożenia wpływających na bezpieczeństwo, wręczali pieszym odblaski.

Podstawowym warunkiem bezpieczeństwa pieszego na drodze powinna być jego widoczność:
• pieszy ubrany w ciemne spodnie i ciemną bluzę widoczny jest z odległości około 25 m;
• pieszy ubrany w jasną odzież widoczny jest z odległości około 35 m;
• pieszy ubrany w odzież z elementami odblaskowymi lub w kamizelkę odblaskową widoczny jest z odległości 150 - 300 m.
Kierujący pojazdem zyskuje w ten sposób czas na wykonanie dowolnego manewru: może zwolnić, wyhamować i bezpiecznie ominąć pieszego.

Bądź widoczny – bądź bezpieczny.
Noś odblaski!

  • Zdjęcie przedstawia umundurowanych policjantów wręczających odblask osobie.
  • Zdjęcie przedstawia umundurowanych policjantów wręczających odblask osobie.
  • Zdjęcie przedstawia umundurowanych policjantów wręczających odblask osobie.
  • Zdjęcie przedstawia umundurowanych policjantów wręczających odblask osobie.
  • Zdjęcie przedstawia umundurowanych policjantów idących chodnikiem
  • Na zdjęciu widoczny jest monitor zainstalowany w samochodzie policyjnym.
Powrót na górę strony